WARDANI, A. K. W. . Memahami Konflik Keluarga melalui Pendekatan Sosiologi Hukum Islam (Studi Lapangan di Pengadilan Agama Kota Kediri). Mahakim: Journal of Islamic Family Law, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 177–206, 2022. DOI: 10.30762/mahakim.v6i2.165. Disponível em: https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/view/165. Acesso em: 1 jun. 2023.