[1]
Nina Amaliya and Abdul Rosyid 2022. IMPLEMENTASI SISTEM MINA PADI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH. Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law. 6, 2 (Dec. 2022), 124–143. DOI:https://doi.org/10.30762/qaw.v6i2.155.