Nina Amaliya, and Abdul Rosyid. “IMPLEMENTASI SISTEM MINA PADI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”. Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law, vol. 6, no. 2, Dec. 2022, pp. 124-43, doi:10.30762/qaw.v6i2.155.